Online arrangement

BM-dagen 2020/21

Det største enkeltarrangementet for rekruttering i byggebransjen.

16. februar 09:00 - 13:00 CET

Legg til i kalender


Organisert av BM-dagen

Bygg- og miljødagen (BM-dagen) er et arrangement for studenter, næringsliv og ansatte ved NTNU. BM-dagen arrangeres vanligvis hver høst, den første tirsdagen i november, men pga korona har dagen i år blitt flyttet og digitalisert.


Her inviteres det til aktuelle, faglige og politiske innlegg fra sentrale aktører innen byggfaget som skal være av interesse både for medlemmer av Næringslivsringen, studenter og ansatte ved NTNU. Samtidig får bedriftene tilgang til virtuelle standplasser hvor de kan presentere sin bedrift og komme i direkte kontakt med studentene.

Overskuddet fra messearrangementet går uavkortet til finansiering av byggstudentenes hovedekskursjon i 5.klasse. Planlegging og gjennomføring av arrangementet gjøres som frivillig arbeid av studentene.